Ik wil bij de club!

Privacyverklaring Clubhuis voor Multimensen

Het Clubhuis voor Multimensen vindt jouw privacy erg belangrijk. Daarom verwerken we persoonsgegevens geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hoe we dit doen en welke rechten je hebt, lees je in deze privacyverklaring.

1. Over het Clubhuis voor Multimensen

Clubhuis voor Multimensen (onderdeel van We Like Living Productions)
Waardakker 6a
4834 AL Breda
merel@multimensen.nl
multimensen.nl
KVK: 64875210

2. Wanneer verwerken we welke persoonsgegevens?

Contact
Om contact te onderhouden verwerkt Clubhuis voor Multimensen jouw (bedrijfs)gegevens, e-mailadres en/of telefoonnummer.
Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang.
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is.

Clubhuis account
Wanneer je member bent van het Clubhuis voor Multimensen, dien je een account aan te maken. Hier kun je het volgende invullen of uploaden: (bedrijfs)naam, e-mailadres, locatie, beroep, je website, social media accounts, tijdzone, foto/avatar.
Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: zolang je member bent.

Nieuwsbrief
We versturen je graag een nieuwsbrief om je op de hoogte te houden van wat we allemaal doen. Je kunt jezelf hiervoor inschrijven op de website en/of na het aanschaffen van een eenmalig product. Je kunt je op elk moment weer uitschrijven. Hiervoor verzamelen we je voor- en achternaam, en e-mailadres.
Grondslag AVG: toestemming
Bewaartermijn: zolang je ingeschreven staat.

Review
Het kan zijn dat je per mail een vraag krijgt om een review te schrijven die we kunnen gebruiken op onze website en/of social media kanalen. We vragen dan je (bedrijfs)naam, een foto en eventueel je functietitel. Heb je een account bij Clubhuis voor Multimensen, dan kun je een review geven met jouw account. In dat geval komt de avatar van je account bij de review te staan.
Grondslag AVG: toestemming
Bewaartermijn: zolang mijn website online staat of zolang mijn social media kanalen actief zijn.

Enquête / klanttevredenheidsonderzoek
Naast dat we reviews vragen, kan het ook zijn dat we je vragen om aan een enquête of klanttevredenheidsonderzoek mee te doen. Hiervoor verzamelen we je (bedrijfs)naam en e-mailadres.
Grondslag AVG: toestemming
Bewaartermijn: voor onbepaalde tijd, maar in ieder geval niet langer dan nodig is en tot de resultaten van de enquête of het onderzoek in brede zin verwerkt zijn.

Facturatie / Financiële administratie
Voor de facturatie van het membership en/of evenementen, en voor onze financiele administratie, kunnen we de volgende gegevens van jou verwerken: (bedrijfs)naam, adresgegevens, e-mailadres, klantnummer, factuurnummer, KvK-nummer, BTW-nummer, en bankgegevens. Een deel van die gegevens wordt verkregen wanneer je jouw bestelling plaatst. Wanneer je een bedrijf hebt, haalt het Clubhuis voor Multimensen sommige gegevens uit het handelsregister van de KvK.
Grondslag AVG: wettelijke verplichting
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar vanwege de wettelijke bewaarplicht van de administratie

Klantenoverzicht
Clubhuis voor Multimensen houdt voor haar eigen overzicht een klantenoverzicht bij. Hiervoor verzamelen we je (bedrijfs)naam, adresgegevens, telefoonnummer, KvK-nummer, BTW-nummer en klantnummer.
Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is

Het verzenden van een relatiegeschenk
Omdat we jou waarderen als klant of relatie, sturen we je bijvoorbeeld graag een kerstkaart of een ander relatiegeschenk. Hiervoor verwerken we jouw (bedrijfs)naam en adres.
Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is

Gerechtvaardigd belang

Voor sommige doelen verwerkt Clubhuis voor Multimensen persoonsgegevens op basis van de grondslag “gerechtvaardigd belang”. Ons belang om jouw persoonsgegevens te verwerken, zijn hierbij afgewogen tegen jouw belang (het recht op privacy). Clubhuis voor Multimensen verwerkt daarom niet meer gegevens dan nodig zijn om het doel te bereiken, en verwerkt ze ook niet langer dan nodig is.

3. Ontvangers van jouw persoonsgegevens

Jouw gegevens worden niet verstrekt aan derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering of wettelijk verplicht is. De derde partijen waar wij (mogelijk) jouw gegevens aan verstrekken, zijn:
– Hosting2Go
– Google (Calendar, Gmail, Drive)
– Calendly
– Apple Mail
– Moneybid
– ActiveCampaign
– Whereby
– iCloud
– Mighty Networks
– Google Forms
– WordPress
– Mollie

Clubhuis voor Multimensen verkoopt jouw gegevens nooit door aan derden.

4. Doorgifte aan derde landen

Clubhuis voor Multimensen probeert persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken. Het kan echter zijn dat Clubhuis voor Multimensen toch diensten inzet van buiten de EER. We doen dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

5. Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Clubhuis voor Multimensen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Maatregelen die we bijvoorbeeld nemen, zijn het gebruik van tweestapsverificatie, het regelmatig veranderen van wachtwoorden, niet inloggen op onbeveiligde netwerken en persoonsgegevens verwijderen direct wanneer we ze niet meer nodig hebben.

6. Geautomatiseerde besluitvorming

Er is sprake van geautomatiseerde besluitvorming als er automatisch besluiten worden gemaakt op basis van verwerkte persoonsgegevens, zonder dat er een echt persoon is tussengekomen. Clubhuis van Multimensen maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

7. Jouw rechten

Indien jouw persoonsgegevens verwerkt worden, heb je hier in bepaalde mate controle over. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je de volgende rechten:

Recht op inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens Clubhuis voor Multimensen van jou verwerkt. Kloppen bepaalde gegevens niet? Dan kun je ons verzoeken deze te rectificeren. Ook kunnen we op jouw verzoek gegevens wissen.

Recht op beperking van verwerking
Dit is het recht om (tijdelijk) te stoppen met het verwerken van jouw gegevens. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de gegevens die we van jou hebben, mogelijk onjuist zijn. Dan mogen wij deze gegevens niet meer gebruiken totdat we de juiste gegevens hebben. Ook indien de verwerking van de gegevens onrechtmatig is, ik de gegevens niet meer nodig heb of wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen het verweken van gegevens, dan moet ik (tijdelijk) stoppen met het verwerken van jouw gegevens.

Recht op bezwaar
Ben jij het niet eens met de verwerking van jouw persoonsgegevens? Dan kun je bezwaar maken. Wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, dan verwerk ik deze gegevens niet meer.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens van mij in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwekingsverantwoordelijke over te dragen wanneer je Clubhuis voor Multimensen toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of wanneer de verwerking geautomatiseerd wordt gedaan.

Recht om je toestemming in te trekken
Wanneer we jouw toestemming hebben gekregen om jouw (bijzondere) persoonsgegevens te verwerken, dan heb jij te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens vóórdat je de toestemming hebt ingetrokken.

Recht om een klacht in te dienen
Heb je een klacht over hoe Clubhuis voor Multimensen met jouw persoonsgegevens omgaat? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je een van bovenstaande rechten uitoefenen, mail dan naar merel@multimensen.nl. Wil het het recht om een klacht in te dienen uitoefenen, neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Wijzigingen

Het kan zijn dat we deze privacyverklaring aanpassen. Redenen daarvoor kunnen bijvoorbeeld wijzigingen in het bedrijf zijn, of nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving. De nieuwste versie zal altijd online gepubliceerd staan. Als de wijzigingen op jou van toepassing zijn, informeren we je daarover. Maak je na de wijzigingen nog steeds gebruik van de diensten van Clubhuis voor Multimensen, dan ga je akkoord met deze wijzigingen.

Versie: 10 januari 2024.

Meld je aan voor de

Clupdates

Een maandelijkse nieuwsbrief met al onze evenementen, nieuws en ander leuks dat je niet wilt missen!